COVID-19

Anbefalinger fra DIF og DGI

For DIF og DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Gode råd til spil på tennisbaner

 • Spil foregår i enten single- eller doublespil
 • Træning kan foregå i mindre grupper på max. 4 personer med 1 træner og 3 spillere på banen, men stadig med forbehold for god afstand til hinanden
 • Spil bør foregå med spillere fra samme husstand, faste spillemakkere eller faste træningshold
 • Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil.

Gode råd til den enkelte tennisspiller

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber for at undgå for mange personer i klubben samtidig
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde
 • Rør ikke ved bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte.