Formandens beretning 2014

25. april 2014 16:52

Tennisklubben er ved at være klar til den nye sæson 2015

Udendørs tennissæsonen 2015 står for døren. Banerne er netop blevet gjort klar efter vinteren. Hegnet imod fodboldbanerne er blevet udskiftet så det nu er i fin stand ligesom banerne er.

2014 har været et år på det jævne med en lille medlemsnedgang. Vi har et smukt og velfungerende anlæg, dog blev der ikke spillet så meget på banerne som der plejer. Mange medlemmer udnytter vores terrasse efter endt kamp og sad og hyggede sig med en øl eller sodavand efter kampen..

Vi har i 2014 haft samarbejde med 8. klasserne på Dybbøl Skolen – hvor de har afholdt flere idrætstimer på vores anlæg i formiddagstimerne hvor der har været spillet en masse god tennis.  Vi håber med dette tiltag at flere unge vil få interesse for at spille tennis.

Jeg synes, vi kan være stolte af det nye klubhus og vi kan se frem til en 2015 sæson med vores flotte faciliteter. Jeg er sikker på, det vil trække nye medlemmer til samt skabe meget mere klubånd. Derudover har vi haft en rigtig god tilslutning til tennis under­vis­ningen, som jeg håber, vil fortsætte i det nye år.

VI har i 2014 fået godt 1.000 kr. i støtte fra Dybbøl vinen via Dagli Brugsen i Dybbøl og vi har modtaget 10.000 kr. i støtte fra Nordea fonden til køb af en boldkanon. Vi købte en fin brugt boldkanon i november 2014 og forventer os meget af dette til træning og arrangementer i fremtiden.

Banerne har været i fin stand hele sæsonen takket være en stor vedligeholdelsesindsats af bestyrelsen. Ved baneklargøringen var der flot fremmøde af friske hjælpere.

Børnetræningen har i 2014 været varetaget af Helle Larsen og junior træning har igen været varetaget af Pernille Veng. Der har i 2014 været træning en gang om ugen frem til og med sommerferien.

Af træning for seniorer har det igen været Palle Hvingelby, som trofast har taget sig af dette, hvor der igen har været stor deltagelse til begyndertræningen for voksne.

Mange tak for den store indsats fra Pernille, Helle og Palle.

Der vil blive afviklet træning for juniorer og seniorer igen i 2015. Igen vil der for børn blive introduceret Play & Stay konceptet. Play & Stay konceptet kan med stor fordel bruges af alle aldersgrupper, men er primært rettet mod at give børn og unge en let og sjov introduktion til tennisspillet ved at benytte langsommere bolde på mindre baner samt ved at lade dem serve, spille og vinde point fra første færd.

I 2014 havde vi stor succes med Aktiv Sommer ferie i samarbejde med Sønderborg Kommune hvor mere end 35 børn var forbi på banerne igennem 2 dage for at prøve kræfter med tennissporten.

Vi har igen i 2014 haft et godt samarbejde i bestyrelsen, og jeg takker de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.

Bestyrelsen håber meget på, at vi kan fastholde flere af juniorerne, som bl.a. har været til træning - det er jo klubbens og tennissportens fremtid. Det vil også være godt, hvis klubbens kommunikation udadtil blev styrket, så tennissporten blev mere synlig i Dybbøl.

Min tid som formand for Dybbøl tennis slutter for denne gang til generalforsamlingen i DIU tirsdag den 28. april 2015, så jeg vil gerne benytte muligheden for at sige Tak for denne gang til spillere, trænere, forældre, sponsorer og bestyrelse. Ud over mig stopper bestyrelsesmedlem Mogens Viuff også - han skal have tak for en mange årig flot indsats.

Endnu engang tak til alle for en herlig tennissæson 2014 og jeg håber, at vi vil se mange nye medlemmer ved tennisopstart lørdag d.2. maj 2015, således at vi alle fortsat kan glædes ved at komme i Dybbøl Tennis Klub og nyde klubhus og udenoms arealer, som klubben nu råder over.

Torben Brynningsen, formand