Spille- og ordensregler

 1. Tennisbanerne og klubhuset må kun benyttes af medlemmer
 2. Banerne må benyttes i tidsrummet kl. 06.00 - 22.00
 3. En banereservation er personlig og kan ikke overdrages til andre
 4. En banereservation er 1 spilletime (53 min. spil + 7 min. klargøring)
 5. Hvis spillerne på en reserveret spilletid ikke er kommet efter 10 min., må spilletiden overtages af andre
 6. Juniorer og pensionister skal søge at lægge deres spilletid inden kl. 18.00 af hensyn til de øvrige medlemmer
 7. Der kan højest foretages 2 banereservationer (med makker) ad gangen
 8. Det forventes, at medlemmerne føler sig ansvarlige for sin spilletid og banerne, så vi alle gør en indsats for at få et velfungerende anlæg
 9. Tennisbanerne må kun betrædes med tennissko
 10. Opstår der f.eks. huller i banen under spil, stopper man straks spillet og reparerer disse huller. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast.
 11. I våde perioder må der ikke spilles hvis der står vand på banerne eller du kan afsætte fodspor i gruset.
 12. Tørre baner skal vandes både før og efter spil.  
 13. Alle redskaber, koste mv. stilles på plads efter brug.-> Herefter vandes. 
 14. Udjævn banen efter spillet. Fej derefter med den brede kost og derefter fejes linierne med en liniefejer - fej både single- og doublelinier.
 15. Der vil med mellemrum blive gennemført kontrol, hvor man vil blive bedt om at dokumentere sit medlemskab
 16. Ovenstående ordensregler vil ved misbrug medføre karantæne og ved groft misbrug udvisning af klubben.
 17. HUSK Hvis alle spillere følger disse regler, vil tennisbanerne være ens for alle fra gang til gang.